Panel Komitetu Organizacyjnego
XVIII Sympozjum Sekcji AiIT Dziecięcej, Opalenica, 6-8 października 2016:
Hasło:
»» do Strony Głównej Konferencji